Bakım Onarım Mühendisi - ELSAN HAMMADDE SANAYİ A.Ş. (Manisa)

CV gönderirken dosya isminde türkçe karakter, boşluk ve özel karakter olmayacak şekilde gönderilmelidir.

ELSAN HAMMADDE SANAYİ A.Ş. - Üretim
Elsan Hammadde Sanayii A.Ş., 1969 yılında İstanbul-Maltepe'de pirinç kum döküm yapan bir dökümhane olarak kuruldu. 1971 yılında pirinç çubuk üretimine başlayan Elsan, 1976 yılında kurulan kontinü döküm hattı ile kapasitesini arttırdı. 1989 yılından itibaren ise otomasyona yönelik çalışmalarını yoğunlaştırarak, 1990 yılında Manisa Organiz Sanayi Bölgesi'nde yeni tesisini devreye soktu.
 
Gelişmeye yönelik yatırımlarına devam eden Elsan, 1995 yılında 'kontinü döküm' kapasitesini arttırarak bütünüyle bilgisayar kontrollü ikinci kontinü döküm hattını faaliyete geçirdi. 2000 yılında ise yatırımların tamamlanmasıyla 'pirinç döküm külçesi' üretimine başladı.
 
Şirket bugün; iki adet Kontinü Döküm Hattı, Pirinç Külçesi Üretim Hattı, 1.640 tonluk Modern Ekstrüzyon Presi ve Modern Çubuk Çekme ve Doğrultma Makineleri ile yılda 16.000 ton pirinç çubuk, 5.000 ton pirinç kütük ve 5.000 ton pirinç döküm külçesi üretme kapasitesine sahiptir.
 
1997 yılında ISO 9002 Kalite Sistem Belgesi'ni, 2003 yılında da ISO 9001:2000 Kalite Sistem belgesi'ni alan Elsan, üretimde kaliteyi sürekli iyileştirme çalışmalarına devam etmektedir. Bugün E.C.A. marka pirinç esaslı ürünlerin dünya çapındaki kalitesinde, üstün nitelikli Elsan hammaddesinin önemli bir payı vardır.
Üretiminin yüzde 35'i, Eleks A.Ş. kanalıyla başta ABD, Kanada, Portekiz, Pakistan ve Mısır olmak üzere pek çok ülkeye ihraç edilmektedir.

Bakım Onarım Mühendisi

Manisa

25.06.2021

İş Tanımı


Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olmak, Yüksek Gerilim Tesis Sorumlusu belgesine sahip olmak, konusu ile ilgili literatürü izleyebilecek, makine/ tezgah yatırımlarını yürütebilecek düzeyde yabancı dil bilmek, bilgisayar bilmek; sosyal ilişkileri iyi yürütebilecek nitelikte olmak.

Aranan Nitelikler


 • Entegre Yönetim Sistemi Politikası ve Hedeflerini benimsemek, tüm bölüm personeline duyurmak ve işlerliğini sağlamak,
 • Üretim ve Bakım faaliyetlerini yönetmelikler, politika ve hedefler doğrultusunda yürütmek ve yönetmek,
 • Çalışma şartlarını iyileştirmek, İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarının işletmenin bütününde uygulanmasını ve iş güvenliği koruyucu malzemelerin kullanımını takip etmek,
 • Yıllık Bakım Planını hazırlamak ve periyodik koruyucu bakımlarım yapılmasını sağlamak,
 • Bölümlerden gelen Arıza İş Emirlerine göre Bakım-Onarım programlarını hazırlayıp uygulatmak,
 • Arızi duruş sayı ve sürelerinin minimumda tutulmasını sağlamak,
 • Bakım ve arızalarla ilgili istatistiksel verileri tutmak/ tutulmasını sağlamak,
 • Önemli Enerji Kullanımlarını (ÖEK) doğru belirlemek, tüketimlerini takip etmek, beklenen tüketim seviyesinden sapmaları izlemek, önlem almak,
 • Özellikle ÖEK Operatörlerine enerjinin etkin ve verimli kullanılması konusunda destek vermek, kılavuzluk etmek,
 • Alt yapı ve yardımcı tesisler (yangın, elektrik, su, topraklama, paratoner, filitrasyon bacaları vb) ile iş makinalarının kontrollerini ve yasal muayenelerini yaptırmak ve takip etmek,
 • İmalat Şefinin verdiği İş Emirleri doğrultusuna üretim programını yapmak ve üretimin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Mamüllerin müşteri şartnamelerine göre belirlenen kalite seviyesinde üretilmesini ve kalite seviyesinin iyileştirilerek korunmasını sağlamak,
 • Mamül tanımlama ve izlenebilirliğini kontrol altında tutmak,
 • Iskarta ve teknik fire miktarlarını izlemek ve iyileştirme çalışmaları planlayıp uygulamak,
 • Hammaddelerin yanısıra, İmalat yardımcı malzemeleri ve Bakım onarım yedek parça stoklarının asgari miktarda temin edilmesini sağlamak,
 • Üretim ve Bakımda kullanılan ölçü aleti, cihaz ve ekipmanların kalibrasyonunu takip etmek, kalibrasyonsuz kullanımı önlemek, kalibrasyon süresi dolan ve kalibrasyonu bozulan cihazları Kalite Kontrol ve Güvence bölümüne bildirmek,
 • Yatırım çalışmalarında ilgili bölümlerle işbirliği içinde olmak,
 • Tasarruf tedbirlerini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,
 • Bakım Onarım ve İmalat faaliyetleri ile ilgili prosedür, talimat, şartname ve görev tanımlarını hazırlamak,
 • Yönetim Sistemlerine ait dokümanları takip etmek, dokümanlara uygun hareket etmek ve gerekli kayıtları tutmak, tutulmasını sağlamak,
 • Bölümü ile ilgili tüm dokümanlar ile kalite kayıtlarının dosyalanmasını, sürelerine göre arşivlenmesini ve süresi dolanların imha edilmesini sağlamak,
 • Çalışma talimatları ile tezgah/ cihazlara ait Kullanma ve Bakım Talimatlarının ilgili yerlerde bulunmasını ve talimatlara uygun çalışılmasını sağlamak,
 • Bölüm personelinin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, oryantasyon ve işbaşı eğitimlerini vermek veya verilmesini sağlamak,
 • İç Tetkik Planına uymak,
 • Sistemde veya sistemin işleyişinde herhangi bir uygunsuzluk, risk veya iyileştirme fırsatı tespit ettiğinde Düzeltici Faaliyet talep etmek, risk/ fırsat ve öneri bildiriminde bulunmak,
 • Çalışanlardan gelen önerileri değerlendirerek, amirine aktarmak,
 • Faaliyetleri esnasında doğal kaynak sarfiyatını en aza indirmek, enerji verimliliğini arttırıcı, tasarrufa yönelik, çevreyi koruyucu ve atık azaltıcı tedbirler almak, alınan tedbirlerin uygulanmasını sağlamak,
 • Enerji Verimliliği Genel Talimatı ile Çevre Genel Talimatına uygun hareket etmek,
 • Acil durumlarda Acil Durum Planı ve Talimatına uygun hareket etmek,
 • Amirinin uygun gördüğü toplantı ve eğitimlere katılmak,
 • Topluluk içi ve dışı şirketlerle, resmi kurum ve kuruluşlarla diyalog içinde olmak.
Pozisyon Seviyesi: Uzman
Çalışma Şekli: Tam Zamanlı
Çalışma Yeri: Manisa
Deneyim Süresi: 2 - 5
Son Başvuru Tarihi: 24.06.2022