Çalışan Adayı Açık Rıza Metni

Çalışan Adayı Açık Rıza Metni

Çalışan Adayı Açık Rıza Metni

Başvurunuzun ve başvurunuz sebebiyle verdiğiniz kişisel verilerin sadece Elginkan Holding A.Ş.’nin açıkladığı ve başvurunuza konu boş pozisyon için değil,  Elginkan Topluluğu’nun mevcut veya müstakbel diğer şirketleri ve iştiraklerinde mevcut veya sonra ortaya çıkacak kariyer olanakları için de kullanılmasını istiyor musunuz?