ELBA Basınçlı Döküm Sanayii A.Ş.

ELBA Basınçlı Döküm Sanayii A.Ş.

ELBA Basınçlı Döküm Sanayii A.Ş.

1969 yılında İstanbul-Maltepe’de kurulan ELBA, otomotiv sanayinin talep ettiği alaşımlı alüminyum basınçlı döküm ve zamak parçaların üretimiyle faaliyete geçti. Basınçlı döküm alüminyum radyatör ve alaşımlı alüminyum jantı da üretimine dâhil eden şirket, toplu konut yapımının artması, maliyet ucuzluğu, montaj, kullanım ve temizlik kolaylığı estetik gibi nedenlerle 1990 yılında Manisa’da Organize Sanayi Bölgesi 1.kısımda E.C.A. markalı yarı-otomatik kaynak hatlarıyla panel radyatör üretimine başladı.2001 yılından itibaren teknolojisi yenilenen ELBA, eski hatlarını devre dışı bırakarak 550.000 mtül kapasiteli tam otomatik ve ileri teknolojik 1.Kaynak Hattı’nı devreye aldı; daha yüksek ısıl verim ve daha estetik görünümlü yeni tasarım panel radyatör üretimine geçti. Artan talepler doğrultusunda 2003 yılından 612.000 mtül üretim kapasiteli 2.Kaynak Hattı da devreye alınarak, üretim kapasitesi yıllık 1.224.000 mtül’e çıkarıldı.

2005 yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısımda yeni bir fabrika yerleşkesinde devreye alınan 1.224.000 mtül kapasiteli 3. Kaynak hattı yatırımı ile teknoloji yenilemeye devam edilerek, yıllık kapasite 2.448.000 mtül’ e yükseltildi. Yıllar itibari ile sürekli olarak kendini yenileyen ELBA A.Ş. 2013 yılında 4. Üretim hattını ve 2017 yılında ise Türkiye’nin ilk mega hattı olan 5. Üretim hattını devreye alarak Türkiye’nin en büyük kurulu kapasitesine ulaşmayı başarmıştır. 5 adet tam otomatik üretim hattına sahip ELBA A.Ş.’ nin kurulu kapasitesi 5,2 Milyon mtül’ dür. Kurulu kapasiteyi tam verimle kullanan ELBA A.Ş. 1. Kısımda yer alan fabrika yerleşkesini yeni arsa alımı ile genişletmiştir.

Ar-Ge İLE DAHA İLERİYE

Büyük ve gelişmiş sanayilerin üzerinde durduğu ana konu Ar-Ge ve yenileşimdir(inovasyon). ELBA da bu bilinçle Ar-Ge ve inovatif çalışmaların belirli bir bölüm tarafından profesyonel olarak yürütülmesine ilk olarak 2007 yılında Ar-Ge departmanını kurarak başladı. Başlangıçta panel radyatörlerin verimliliklerinin arttırılması çalışmaları yürütüldü ve bu çalışma sonucunda TÜBİTAK-TEYDEB destekli birçok projeyi başarı ile tamamladı. 2007 yılında başlatılan ilk projede verimlilik artışı için önemli bir gelişim sağlandı ve radyatör tasarımında bir ilke imza atıldı. Proje kapsamında suyun panel radyatörden hızlı ve kolay ayrılmasının önlenmesi amacıyla kısma tasarımı geliştirilerek panel radyatör üzerinde uygulandı.

ELBA, Ar-Ge çalışmalarına yeni projelerle hız kesmeden devam ediyor. İnovasyonlarla birlikte çok kısa bir süre içerisinde 43 patent tescili alınarak 6 TÜBİTAK-TEYDEB projesi tamamlandı ve böylelikle ELBA, sektöre yön veren bir pozisyon almaya başladı. Gerçekleştirdiği ilk proje kapsamında EN 442-2 Radyatör ve Konvektörler Standardına UYGUN, TSE tarafından taşeron laboratuvar olarak onaylanmış ısıl kapasite test laboratuvarı kuruldu ve hizmet vermeye başladı. Ar-Ge Çalışmaları sonucunda yeni yatırımla birlikte Türkiye’nin ilk dikey kanallı dikey panel radyatörü ürün gamına dahil edilmiştir.

SEKTÖRÜNDE DÜNYA ÖNCÜLERİNDEN BİRİ

ELBA, İki ayrı yerleşkede 49.774 m²’si kapalı, toplam 83.000 m²’lik alanda kurulu ileri teknolojik fabrikalarıyla panel radyatör üretiminde dünyanın önde gelen şirketlerinden biri konumunda. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde ELBA, yurtiçi ve yurtdışında yapacağı yatırımlar ile dünya panel radyatör sektöründe çok daha önemli bir üretici konumuna gelmeyi hedefliyor.

Kaliteden asla ödün verilmeden üretilen yüksek ısıl kapasiteli ürün, müşteri taleplerine gösterilen hızlı ve çözümcü reaksiyonlar, Ar-Ge’ye verilen önemle birlikte sürekli ürünü yenileme potansiyeli, tüm dünyada müşterilerin bulunduğu her noktaya ulaşan güçlü servis ağı, tüm yasal mevzuat ve yönetmeliklere uygunluk, şeffaf üretim ve paylaşımcı yönetim anlayışı ELBA’yı sektöründeki diğer firmalardan farklı kılıyor.