Elginkan’da Kariyer

Elginkan’da Kariyer

Elginkan’da Kariyer

PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

Çalışanlarımızın iş sonuçları, Hedef ve Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi Sistemi kapsamında değerlendirilmektedir.

Bu sistem, çalışanlarımızın yöneticileri tarafından yılda bir kez hedef, yetkinlik ve potansiyellerinin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin ardından aldıkları geri bildirimlerle gelişimlerinin düzenli olarak takip edildiği bir sistemdir.

KARİYER FIRSATLARI

Temel ilkemiz "Önce İnsan" felsefesinden hareketle, insan kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesi, iş ve yönetim gücünün Topluluk hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi için, sürekli hizmet kalitesini iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel ve takım performansını geliştirmek, çalışanlara eşit kariyer ve profesyonel gelişme olanakları sağlamaktır.

Çalışanlarımız Elginkan Topluluğu bünyesinde yatay ve dikey kariyer olanaklarına sahiptir.