İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası

Elginkan Topluluğu'nun en değerli varlığı çalışanlarıdır. İnsan kaynakları politikasının temel ilkesini insana saygı oluşturmaktadır. Katılımcılık esastır. Elginkan Topluluğu insan kaynakları politikasının temelini demokratik kuruluş sembolize eder.

Demokratik Kuruluş;

  • İnsanın özlemlerini, geleceğe dönük beklentilerini, saygınlığını, mutluluğunu dikkate almak,
  • Çalışanları Topluluk ilkeleri etrafında bütünleştirmek, bu ilkelere yönelik olarak birlikte hareket etmelerini sağlamak ve Toplulukta bir aile havası yaratmak suretiyle kaynaşmalarını temin etmek,
  • Tüm çalışanların Topluluk yönetimine katkılarını arttırmak, demektir.

Elginkan Topluluğu insan kaynakları yönetimi bu temel ilkeler ışığında, Topluluk stratejik yönetiminin değişmez bir parçasıdır.