Kurucularımız

Kurucularımız

Kurucularımız

Ahmet Elginkan
1893-1972
H. Ümmehan Elginkan
1901-1985
H. Ekrem Elginkan
1924-1999
H. Cahit Elginkan
1926-1965

Elginkan Topluluğu'nun kurucuları, Manisa şehrinin köklü ailelerinden olan Elginkan Ailesi'dir.

Bulgaristan'dan anayurda göç etmiş, ticaret geleneğine sahip bir aileye mensup Merhum Ahmet Elginkan ve ailesinin kökleri Saruhan'lılara uzanan Merhume Ümmehan Elginkan; çocukları Ekrem ve Cahit Elginkan'ın birlikte iş hayatına atılmalarına öncülük etmişlerdir. Elginkan Topluluğu bugün de aile büyüklerinden miras kalan sağduyu, bilinç ve değerlerle geleceğe ilerlemektedir.